← All Categories

3232434324
Posted on مهر 14, 1402
در آفریقا زنی حامله فوت میکند . بعداز 4 ماه از درون قبر اهالی روستا صدای کودکی را می شنوند قبر را می شکافند و کودک را زنده از قبر بیرون می آورند .
1 views
مشاهده نسخه موبایل