سنگ قبر هوشمند

هوشمند سازی سنگ قبر

شما می توانید با ثبت اطلاعات درگذشتگان خود و دریافت بارکد چاپی و نصب آن بر روی سنگ مقبره ، سنگ قبر عزیزانتان را هوشمند سازین  و با اسکن بارکد به اطلاعات زندگینامه ، گالری فیلم و عکس ، سامانه جمع آوری فاتحه و صلوات ، سامانه مسیر یابی ، مسجد مجازی ، اشترک گذاری عکس با بانک اطلاعاتی و صدها امکان دیگر دست بیابید.

امکانات سامانه ثبت اطلاعات درگذشتگان :

  1. ثبت اطلاعات زندگینامه متوفی
  2. قابلیت بارگذاری فیلم و عکس
  3. امکان مسیر یابی تا محل مقبره
  4. امکان مسیر یابی اقوام مرتبط با متوفی
  5. امکان جمع آوری فاتحه و صلوات
  6. امکان برگزاری مراسمات یادبود و ترحیم
  7. امکان ثبت خاطرات متوفی
  8. امکان اشتراک گذاری عکس با سامانه
  9. امکان استفاده از مسجد مجازی
  10. امکان اطلاع رسانی مراسمات
مشاهده نسخه موبایل