اللهم صل علی محمد و آل محمد 

درباره برکت صلوات و اینکه صلوات جزء اعمال بسیار پربرکت است، روایات زیادی آمده؛ مثلاً روایت شده است 

در میزان اعمال روز قیامت هیچ عملی همانند صلوات بر محمد و آل‌محمد سنگین و وزین نیست و در قیامت همه اعمال فرد مؤمن در میزان قرار داده می‌شود، اما دیده می‌شود سبک‌اند، ولی وقتی صلوات‌های او را که بر محمد و آل‌محمد فرستاده بود می‌آورند و در میزان می‌گذارند، میزان عمل نیک آن شخص سنگین می‌شود و سبک بودن دیگر اعمال او جبران می‌شود.

اگر كسي صلوات و يا هر عمل خيري را به نيت همة اموات بفرستد و ثواب آن را به همه هديه نمايد براي همه كافي است و نيازي به آن نيست كه براي هر كدام صلوات جداگانه بفرستد، گرچه (هر اندازه بيشتر بهتر) امّا بايد توجه داشت كه انسان نبايد چنين گمان كند كه چون يك صلوات از نظر عدد تنها يك صلوات است پس شايد براي همه اموات كافي نباشد و براي هر كدام بايد صلوات جداگانه فرستاده شود، هرگز چنين نيست، چون صلوات گرچه حسب ظاهر، يك عدد باشد امّا اثر باطني آن فراوان و بسيار است، لذا براي همة اموات همان يك صلوات كافي است و همه از آن بهره‌مند مي‌شوند.

برای:
آمرزش گناهان همه درگذشتگان

621تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

مشاهده نسخه موبایل