در آفریقا زنی حامله فوت میکند . بعداز 4 ماه از درون قبر اهالی روستا صدای کودکی را می شنوند قبر را می شکافند و کودک را زنده از قبر بیرون می آورند .

سنگ قبر هوشمند اسمارت تامب

مشاهده نسخه موبایل