ثبت اطلاعات زندگینامه درگذشتگان

شما می توانید با ثبت اطلاعات درگذشتگان خود و دریافت بارکد چاپی و نصب آن بر روی سنگ مقبره ، سنگ قبر عزیزانتان را هوشمند سازین  و با اسکن بارکد به اطلاعات زندگینامه ، گالری فیلم و عکس ، سامانه جمع آوری فاتحه و صلوات ، سامانه مسیر یابی ، مسجد مجازی ، اشترک گذاری عکس با بانک اطلاعاتی و صدها امکان دیگر دست بیابید.

مشاهده نسخه موبایل